Mi Isla Tambien
Beach Garbage

I städerna

Skräp i våra städer och byar är ett stort problem. Tillströmningen av turister som anländer varje dag samt ett mindre procentantal av invånare som anser det är acceptabelt att skräpa ner gatorna med hushållssopor och inredning. Emaya arbetar hårt för att behålla våra gator rena, men de behöver vår hjälp och samarbete.

Beach Garbage

På stränderna

Mallorca är lyckligt lottad med att ha bland de finaste stränderna i världen. Det är okej att lämna dina “fotspår i sanden”, men var snäll och inte lämna ditt skräp. Bevara denna värdefulla plats för andra att njuta av. Tryck här

Forest Garbage

I bergen

Den 27 juni, 2011, blev The Tramuntana Range en del av Världsarvet. UNESCO utsåg det som ett område med natur- samt av kulturell betydelse. Hjälp oss bevara och ta hand om det.

Ocean Garbage

I havet

Åtta miljoner ton sopor och plats hamnar i havet varje år, dödar mer än en miljon sjöfåglar och 100 000 marina däggjur samt sköldpaddor genom intagandet av föda och tilltrasslande i skräp. 80% av plasten konsumerad på land, hamnar i havet.

Water Shortages

Vatten

Vatten är en värdefull tillgång här på Mallorca och med över 11 miljoner turister per år, blir det ett enormt tryck på reserverna. Hjälp oss att bevara vattnet genom att vara “vatten-medveten”.

Graffiti

Graffiti

Förstörelse av offentlig och privat egendom är ett stort problem både här i Spanien och runt om i världen. Det medför miljoner av euro till föjld förstörelse varje år. För mer information, tryck här.

Cigarette Butts

Cigarettfimpar

Det är beräknat att 750 MILJONER kilo cigarettfimpar slutar upp som giftigt skräp varje år. Det skapar en enorm fara för miljön, hälsan och ekonomin. Fimparna släpper ut kemikalier och tungmetaller i miljön som är extremt giftig, aldrig försvinner och är giftig när det inandas av barn och andra levande organismer.

Dog Waste

Hundavföring

Ett gram av hundavföring innehåller 23 milljoner fekala bakterier. Det är #3 orsaken till vattenförorening och enligt US Environemntal Protection Agency (EPA) lika giftigt för miljön såsom kemikalier och oljeläckage. Hundavföring är därför de vanligaste bärarna av piskmask, hakmask, rundmaskar, bandmaskar, Parvo, Corona, Giardiasis, salmonella, Cryptosporidiosis och Campylobacterios.